"Founder mohinhaz, trang chuy锚n cung c岷 m么 h矛nh one piece gi谩 t峄憈 , s岷 ph岷﹎ m么 h矛nh one piece 膽瓢峄 l脿m t峄 nh峄盿 PVC
, m么 h矛nh c谩c nh芒n v岷璽 anime trong phim ho岷 h矛nh one piece gi谩 t峄憈 chi峄乽 cao t峄 5cm 膽岷縩 35cm, s岷 ph岷﹎ l脿m 膽峄 trang tr铆 ph貌ng h峄峜 v脿 l脿m vi峄嘽"
https://mohinhaz.com/mo-hinh-one-piece